Genel Türkçe Kursları

TURKCESTAN Türkçe Öğretim Merkezi’nde yabancılar için Türkçe kursları  2 Temel (A1, A2) 2 Orta (B1, B2) ve 1 İleri (C1)  seviyeden oluşmaktadır.

AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ
DİL DÜZEYLERİ
KRİTERLER
C2
Ustalık
Okuduğu ve duyduğu her şeyi neredeyse bir çaba göstermeksizin anlayabilir. Farklı kaynaklardan yazılı ve sözlü olgu ve kanıtları tutarlı bir biçimde özetleyerek yeniden oluşturabilir.
Doğal bir biçimde, son derece akıcı ve kesin olarak kendini ifade edebilir ve karmaşık konularla bağlantılı ince anlam farklılıklarını ayırt edebilir.
C1
Özerk Düzey & Gerçek Kullanımsal Yetenek
Uzun ve zorlu metinlerden oluşan geniş bir basamağı anlayabilir ve örtük anlamları kavrayabilir. Sözcüklerini uzun uzadıya aramak zorunda olmaksızın doğal ve akıcı bir biçimde kendini ifade edebilir.
Toplumsal, mesleki ya da akademik yaşamı içinde dilini esnek ve etkin bir biçimde kullanabilir. Karmaşık konularda açık ve dizgeli bir biçimde kendini anlatabilir ve düzenleme, eklemleme ve söylem bağdaşıklığı gereçleri üzerindeki denetim gücünü gösterebilir.
C1 Seviyenizi Test Edin
B2
İleri Düzey & Bağımsız Konuşucu
Uzmanlık alanına ilişkin teknik bir tartışma da dahil olmak üzere karmaşık bir metin içindeki somut ya da soyut konuların özünü anlayabilir. Doğal bir konuşucuyla ne kendisi ne de karşısındaki için bir gerilim içermeyen bir konuşma türünden durumlarda belli bir doğallık ve rahatlık derecesiyle iletişim kurabilir.
Geniş bir konu dizisi içinde kendini açık ve ayrıntılı bir biçimde dile getirebilir, güncel bir konuya ilişkin görüş bildirebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve sakıncalarını sergileyebilir.
B2 Seviyenizi Test Edin
B1
Eşik Düzey
Açık ve standart bir dil kullanıldığında ve iş, okul, eğlence, vd. bildik şeyler söz konusu ana konuları anlayabilir. Erek dilin konuşulduğu bir bölgeye yapılan yolculuk sırasında karşılaşılan durumların çoğunda sorunların altından kalkabilir.
Bildik ve ilgi alanına giren konular üzerine yalın ve tutarlı bir söylem üretebilir. Bir olayı, bir deneyimi ya da bir düşü anlatabilir, bir beklentiyi betimleyebilir ve bir projeye veya bir düşünceye ilişkin gerekçeler ya da açıklamaları kısaca dile getirebilir.
B1 Seviyenizi Test Edin
A2
Ara Düzey & Temel Gereksinim Düzeyi
Tek cümleleri ve doğrudan öncelik alanlarıyla (söz gelimi yalın ve kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışverişler, yakın çevre, iş) ilişkili olarak sıklıkla kullanılan deyimleri anlayabilir.
Bildik ve alışılagelen konular üzerinde yalnızca yalın ve dolaysız bilgi alışverişini gerektiren basit ve bildik etkinlikler çerçevesinde iletişim kurabilir. Eğitimini, dolaysız çevresini yalın yollardan betimleyebilir ve dolaysız gereksinimlerine denk düşen konuları anlatabilir.
A2 Seviyenizi Test Edin
A1
Giriş & Keşif Düzeyi
Sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir.
Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular ⎯Örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine⎯ aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa, basit bir biçimde iletişim kurabilir.
A1 Seviyenizi Test Edin
 • Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, her seviyenin sonunda dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dil bilgisi) kapsayan TÖMER seviye geçme sınavıyla değerlendirilirler.
 • Başarılı olan öğrenciler TÖMER sertifikası almaya hak kazanır.
 • Bir beceriden başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci seviye tekrarı yapar.
 • Derslerde TÖMER Türkçe Öğretim Setleri ve bunlara ait çalışma kitapları, CD‘ler, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek dokümanlar kullanılmaktadır.
 • Türkiye’deki üniversitelerde, Türkçe lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler C1 seviyesinde TÖMER sertifikasına sahip olmalıdır.
A1, A2 SINIFLARI B1, B2 SINIFLARI C1 SINIFI
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

8’er Hafta

A1.1 + A1.2

A2.1 + A2.2

8’er Hafta

B1.1 + B1.2

B2.1 + B2.2

8 Hafta

C1.1 + C1.2

 

A1.1: 48 s. A1.2 48 s.

A2.1: 48 s. A2.2 48 s.

B1.1: 80 s  B1.2: 80 s.

B2.1: 80 s.   B2.2: 80 s.

C1.1: 80 s.    C1.2: 80 s.

 

 • 1 Ders saati 50 dakikadır.
 • A1 / A2 seviyelerinde dersler; günde 3 saat ve haftada 12 saattir.
 • B1 / B2 seviyelerinde dersler; günde 4 saat ve haftada 20 saattir.
 • C1 seviyesinde dersler; günde 4 saat ve haftada 20 saattir.
 • 5 veya 10 kişilik gruplar için özel ve esnek program hazırlanabilir.
Şimdi Başvur

  general-courses-turkish-english-720

  Genel Türkçe

  Grup Sayısı

  • VIP Sınıf: 5 Kişi
  • Normal Sınıf: 12 Kişi

  Kurs Süresi

  Günlük: 4 Saat – Haftalık: 20 Saat

  • A1, A2 : 96’şar Saat – 8 Hafta
  • B1, B2 : 160’şar Saat – 8 Hafta
  • C1      : 160 Saat – 8 Hafta

  Kurs Seviyesi

  Temel – Orta – İleri

  Kurs Seansı

  Sabah – Öğleden sonra

  Kurs Günleri

  Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma